வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

ஏடிம் ரகசிய எண்ணை மாற்றுக..


இது வரை இந்தியா பார்த்திராத இணைய ஊடுருவல் வங்கிகளின் ஏடிம் கார்டு மூலம் நுழைந்துள்ளது.