ஞாயிறு, 5 ஏப்ரல், 2020

கணிக்க முடியாத கொரோனா ...

நண்பர்களுக்கு வணக்கம்! நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு பதிவு. இந்த இடைப்பட்ட தினங்களில் நிறைய நிகழ்வுகள் நடந்து விட்டன. அதில் எமது பதிவுகள் இல்லாதது நண்பர்களுக்கு வருத்தம் இருந்ததை அறிய முடிந்தது. மன்னிக்கவும்!