ஞாயிறு, 7 ஆகஸ்ட், 2016

GST கொண்டாட்டத்திற்கு பிறகு சந்தையில் என்ன செய்வது?

ஒரு வழியாக இந்தியா முழுமையும் ஒரே சந்தையாக கொண்டு வரும் GST வரிக்கு ராஜ்யசபாவில் வெற்றி கிட்டி விட்டது.