அறிவிப்பு

ஜூலை போர்ட்போலியோ அறிவிப்பு (05/07/15)

அடுத்த போர்ட்போலியோ ஜூலை  18 அன்று வெளியிடப்படும்
மேலும் விவரங்களுக்கு 

முதலீடு மென் புத்தகங்கள் தொடர்பாக அறிவிப்பு (26/06/15)

விவரங்களுக்கு இந்த இணைப்பை பார்க்க.

ஜூன் போர்ட்போலியோ பகிர்வு (13/06/15)

மே போர்ட்போலியோ  ஜூன் 13 அன்று இரவு பகிரப்பட்டது.

ஜூன் போர்ட்போலியோ அறிவிப்பு (07/06/15)

அடுத்த போர்ட்போலியோ ஜூன் 13 அன்று வெளியிடப்படும்
மேலும் விவரங்களுக்கு 

மே போர்ட்போலியோ பகிர்வு (16/05/15)

மே போர்ட்போலியோ மே 16 அன்று இரவு பகிரப்பட்டது.

மே போர்ட்போலியோ அறிவிப்பு (07/05/15)

அடுத்த போர்ட்போலியோ மே 16 அன்று வெளியிடப்படும்
மேலும் விவரங்களுக்கு 

ஏப்ரல் போர்ட்போலியோ அறிவிப்பு (28/03/15)

அடுத்த போர்ட்போலியோ ஏப்ரல் 11 அன்று வெளியிடப்படும்
மேலும் விவரங்களுக்கு 

போர்ட்போலியோ நிலவரம் (11/03/'15)

APRIL, 2014 :   ~ 11 மாதங்களில் +101%
JUNE, 2014:   ~ 9 மாதங்களில் +48%
JULY 1, 2014:   ~ 8 மாதங்களில் +26%
JULY 15, 2014:   ~ 8 மாதங்களில் +42%
SEPTEMBER, 2014:  ~ 6 மாதங்களில் +17%
OCTOBER, 2014:  ~ 5 மாதங்களில் +9%
NOVEMBER,2014:  ~ 4 மாதங்களில் +12%
DECEMBER,2014:   ~ 3 மாதங்களில் +3%

மார்ச் போர்ட்போலியோ அறிவிப்பு (28/02/15)

அடுத்த போர்ட்போலியோ மார்ச் 14 அன்று வெளியிடப்படும்


ஜனவரி போர்ட்போலியோ அறிவிப்பு (31/12/14)

அடுத்த போர்ட்போலியோ ஜனவரி 10 அன்று வெளியிடப்படும்

டிசம்பர் போர்ட்போலியோ அறிவிப்பு (08/12/14)

அடுத்த போர்ட்போலியோ டிசம்பர் 20 அன்று வெளியிடப்படும்

'முதலீடு' சமூக உதவி: (08/11/14)

எமது கட்டண சேவையில் கிடைக்கும் பகுதி தொகை எபோலாவால்  பாதிக்கப்பட்டுள்ள  ஆப்ரிக்கா நாடுகளுக்கு செல்கிறது.
மேலும் விவரங்களுக்கு,
https://www.muthaleedu.in/2014/11/ebolahelp.html


நவம்பர் போர்ட்போலியோ அறிவிப்பு (04/11/14)

அடுத்த போர்ட்போலியோ நவம்பர் 15 அன்று வெளியிடப்படும்

போர்ட்போலியோ நிலவரம் (04/11/14)


PORTFOLIO
லாபம்
Apr, 2014
83%
June, 2014
27%
1 July, 2014
17%
15 July, 2014
36%
Sept, 2014
8%
Oct, 2014
3%ஜூலை 15 போர்ட்போலியோ லாபம் உறுதி செய்தல் (12/10/14)

ஜூலை 15 மாதத்தில் பரிந்துரை செய்யப்பட பங்கு குறியீடு எண் 140712, 140717 கொண்ட பங்குகளை விற்று லாபத்தை உறுதி செய்து விடலாம்.

ஜூலை போர்ட்போலியோ லாபம் உறுதி செய்தல் (12/10/14)

ஜூலை மாதத்தில் பரிந்துரை செய்யப்பட பங்கு குறியீடு எண் 140707 கொண்ட பங்கினை விற்று லாபத்தை உறுதி செய்து விடலாம்.

ஜூன் போர்ட்போலியோ லாபம் உறுதி செய்தல் (12/10/14)

ஜூன் மாதத்தில் பரிந்துரை செய்யப்பட பங்கு குறியீடு எண் 140605 கொண்ட பங்கினை விற்று லாபத்தை உறுதி செய்து விடலாம்.

ஏப்ரல் போர்ட்போலியோ லாபம் உறுதி செய்தல்  (12/10/14)

ஏப்ரல் மாதத்தில் பரிந்துரை செய்யப்பட பங்கு குறியீடு எண்கள் 140401, 140403, 140406, 140407, 140408 கொண்ட பங்குகளை விற்று லாபத்தை உறுதி செய்து விடலாம்.

அக்டோபர் போர்ட்போலியோ தொடர்பாக (16/09/14)

அடுத்த போர்ட்போலியோ அக்டோபர் 15 அன்று வெளியிடப்படும்


செப்டம்பர் போர்ட்போலியோ தொடர்பாக (15/09/14)

செப்டம்பர் போர்ட்போலியோ 14/09/2014 அன்று வெளியிடப்பட்டது.


போர்ட்போலியோ தொடர்பான சந்தேகம் (14/09/14)
  • எமது அணைத்துப் போர்ட்போலியோக்களும் நீண்ட கால நோக்கிற்காக பரிந்துரை செய்யப்படுபவை. தின வர்த்தகம் செய்பவர்களும் குறுகிய கால முதலீட்டை நோக்குபவர்களும் எமது சேவைகளைத் தவிர்த்து விடலாம். 
  • ஒவ்வொரு போர்ட்போலியோக்களுக்கும் பெறும் கட்டணம் அந்தந்த போர்ட்போலியோக்களுக்கு மட்டுமே சார்ந்தது. அதற்கும் மற்ற மாதங்களில் பரிந்துரை செய்யப்படும் போர்ட்போலியோக்களுக்கும் தொடர்பு இல்லை. கட்டணங்கள் என்பது ஒரு முறை பரிந்துரை செய்யப்படுவதற்கு பெறப்படும் ஒரு முறைக் கட்டணமே.


போர்ட்போலியோ நிலவரம்  (14/09/14)

PORTFOLIO  Profit Recommended  Stocks (2 Years) Target  Achieved Stocks
 Apr, 2014 +85% 8 6
 June, 2014 +24% 9 3
 1 July, 2014 +14% 8 3
 15 July, 2014 +28% 8 2

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக